vietbank tuyển dụng

 1. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV phòng CNTT tại TPHCM [25.04.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 2. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành [20.04.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 3. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Nguồn vốn tại Hội sở (TPHCM) [15.05.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 4. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 5. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội sở (TPHCM) [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 6. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [31.03.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 7. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Phòng Nguồn vốn tại Hội sở (TPHCM) [07.02.2015]

  Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, VietBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Phòng Nguồn vốn như sau: I/ Mô tả công việc: Kinh doanh vốn: Theo dõi và cập nhật lãi suất thị trường tiền tệ trong và ngoài nước. Thực hiện gửi vốn (VNĐ, ngoại tệ) hoặc...
 8. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Quản lý chất lượng tại TPHCM [15.02.2015]

  Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động trong thời gian tới, VietBank có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng tại TPHCM như sau: I/ Mô tả công việc: Tổ chức thực hiện công tác triển khai áp dụng ISO cho toàn hệ thống Vietbank. Thực hiện giám sát và duy trì việc áp dụng ISO...
 9. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [15.02.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 10. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Tín dụng, NV Nguồn vốn, NV TTQT,... tại H/Nội, TPHCM,... [30.01.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Đầu năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh...
 11. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [20.01.2015]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2015, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 12. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [31.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh...
 13. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Quảng Ngãi [20.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 14. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Quảng Ngãi & Hà Nội [20.12.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 15. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [30.11.2014]

  VietBank được thành lập vào tháng 02/2007 và bắt đầu mở rộng mạng lưới từ năm 2009, đến nay VietBank đã có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong năm 2014, VietBank tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn cao và tâm huyết để đẩy mạnh hoạt động kinh...
 16. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển nhân sự làm tại Hà Nội, TP.HCM, B.Rịa-V.Tàu, C/Thơ, L/An, S/Trăng, Đ/Nẵng,... [30.09]

  Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) cần tuyển nhân sự để vào làm việc tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An. Các vị trí cần tuyển: Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc PGD, Trưởng phòng Kinh doanh, Nhân viên kinh doanh (nhân...
 17. cocghe266

  VietBank VietBank tuyển dụng NV Kinh doanh tại Hà Nội, TPHCM, Đ/Nẵng, Long An, S/Trăng, C/Thơ [10.08.2014]

  Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) cần tuyển Nhân viên Kinh doanh tại khu vực Hà Nội, TP.HCM, Long An, Sóc Trăng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Mô tả công việc: - Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn khách hàng về các đặc tính và tiện tích của các sản phẩm dịch vụ của Vietbank (bao gồm: sản phẩm cho vay...
Back
Bên trên