vib tuyển dụng

 1. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách thủ tục bảo đảm tiền vay tại Nghệ An, Thanh Hóa [14.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 02 Nơi làm việc: Nghệ An, Thanh Hóa Yêu cầu kinh nghiệm: 03 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 14/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các nghiệp vụ chuyên trách việc công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, hoàn...
 2. T

  VIB VIB Tuyển dụng Cộng tác viên Thuế tại Hà Nội [12.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 12/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện công việc liên quan đến Thuế đảm bảo tính tuân thủ và...
 3. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý tài sản tại Hà Nội [09.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 09/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý để tài sản của VIB được sử dụng đúng mục đích, khoa học và hiệu quả Trách nhiệm: Thực hiện...
 4. T

  VIB VIB Tuyển dụng Cộng tác viên Nhập liệu Hệ thống E- Profile tại Hà Nội [09.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 02 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên đã có kinh nghiệm Văn phòng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 09/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm tham gia nhập liệu cho Hệ thống E-Profile nhằm đảm bảo...
 5. T

  VIB VIB Tuyển dụng Quản lý Khách hàng/ Quản lý Khách hàng cao cấp Khu vực Cà Mau [06.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 05 Nơi làm việc: Cà Mau Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 06/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL/Auto/Mortgage đến khách hàng nhằm đảm...
 6. T

  VIB VIB Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Hải Phòng [01.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hải Phòng Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 01/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chịu trách nhiệm (i) kiểm soát, đảm bảo các hoạt động giao dịch hàng ngày tại quầy, kế toán nội...
 7. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên Thuế tại Hà Nội [01.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 7 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 01/01/2022 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện công việc liên quan đến Thuế đảm bảo tính tuân thủ và tối ưu hóa cho ngân hàng. -...
 8. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng [10.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 05 Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 10/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài...
 9. T

  VIB VIB Tuyển dụng Quản lý khách hàng Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng [10.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 05 Nơi làm việc: Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 10/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối...
 10. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển Kinh doanh BL tại Hồ Chí MInh [04.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 04/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích: Chịu trách nhiệm (i) Thu thập, khảo sát, phân tích ngành nghề, khách hàng mục...
 11. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên vận hành và Hỗ trợ kinh doanh BL tại Hồ Chí Minh [02.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 02/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh cho đội ngũ bán hàng...
 12. T

  VIB VIB Tuyển dụng Quản lý Khách hàng cá nhân cao cấp/Giám đốc KHCN tại Hà Nội

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 04 Nơi làm việc: Hà Nội (Chi nhánh Tây Hồ) Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Mức lương: 15.000.000 - 40.000.000đ/tháng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và phát...
 13. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên tại Hà Nội

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 02 Nơi làm việc: Hà Nội (Chi nhánh Tây Hồ) Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Mức lương: 20.000.000 - 60.000.000đ/tháng Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm...
 14. T

  VIB VIB Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 02 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội...
 15. T

  VIB VIB Tuyển dụng Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 10 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối...
 16. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 05 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Trách nhiệm công việc: Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản...
 17. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên tại Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 10 Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản...
 18. T

  VIB VIB Tuyển dụng Chuyên viên phát triển khách hàng (sản phẩm Cho vay hộ kinh doanh) tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 01 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc: Chịu trách nhiệm (i) cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL/IBL đến...
 19. T

  VIB VIB Tuyển dụng Giao Dịch Viên tại Hải Phòng [08.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 03 Nơi làm việc: Hải Phòng Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 08/11/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế...
 20. T

  VIB VIB Tuyển dụng Quản lý khách hàng tại Hà Nội [08.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 05 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 6 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 08/11/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL/Auto/Mortgage đến...
Back
Bên trên