tính lãi

  1. N

    Ngày trả gốc và lãi rơi vào Chủ nhật?

    Các bác cho em hỏi vấn đề về tính lãi món vay này nhé: Bên em vay ngắn hạn 08 tháng, ngày trả nợ gốc và lãi (trả cùng 1 lần) rơi đúng vào Chủ nhật vd là ngày 18/08/2013. Lãi vay tính như sau: = dư nợ gốc * lãi suất năm*số ngày vay thực tế/360 Bên NH họ ghi vào Giấy nhận nợ cho bên em là ngày...
Back
Bên trên