thưởng vietinbank

  1. hungviet

    HOT Đánh giá lương VietinBank và chế độ thưởng cho nhân viên mới

    Nhằm trong nhóm Ngân hàng BIG4, VietinBank được biết đến như một Ngân hàng có chế độ lương, thưởng thuộc top đầu của hệ thống. Theo đánh giá từ báo cáo tài chính của Ngân hàng VietinBank thì mức lương bình quân năm 2019 (được tính bằng tổng quỹ lương chia cho số lượng nhân viên) vào khoảng từ...
Back
Bên trên