thi vào ngân hàng 2014

  1. hungviet

    Ngân hàng tuyển dụng năm 2014

    Năm 2014, khi áp lực tái cơ cấu các Ngân hàng có phần hạ nhiệt, hầu hết các Ngân hàng trong diện tái cơ cấu đều đã được phê duyệt về phương án tái cơ cấu. Nhiệm vụ chung của các Ngân hàng trong năm là thực hiện đề án và phát triển kinh doanh theo hướng bên vững. Đứng trước xu thế đó, việc bổ...
Back
Bên trên