seabank tuyển dụng

 1. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng CVCC Kinh doanh Ngoại tệ Mặt và Vàng tại Hà Nội [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh ngoại tệ mặt và vàng theo định hướng hoạt động...
 2. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại Bình Định [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Định (Quy Nhơn & Phù Mỹ) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng...
 3. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên vận hành ATM&POS tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc mở mới ATM (hỗ trợ tìm kiếm, khảo sát điểm đặt ATM, thực hiện các...
 4. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Văn phòng tại Hà Nội [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Theo dõi và thực hiện việc đăng ký, làm hợp đồng và thanh toán các chi phí liên quan như fax...
 5. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ ATM/POS tại Hà Nội [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện nghiệp vụ tiếp quỹ ATM: Lập Kế hoạch thực hiện công tác tiếp quỹ 33 ATM hiện có...
 6. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán KV Miền Trung tại Đà Nẵng [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đà Nẵng Yêu cầu kinh nghiệm: 5 - 7 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chiến lược và kế hoạch kinh doanh: Đảm bảo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển và...
 7. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng tại Hồ Chí Minh [26.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu, kế hoạch...
 8. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Chi nhánh Đồng Nai [22.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ. Quản...
 9. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Chi nhánh Tiền Giang [22.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Tiền Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ...
 10. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Chi nhánh An Giang [22.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: An Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ. Quản...
 11. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh An Giang [22.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: An Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ. Quản...
 12. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh Tiền Giang [22.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Tiền Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ...
 13. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [18.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 7 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chức năng: Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động tư vấn, bán hàng...
 14. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết tại Hồ Chí Minh [18.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 7 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ Giám đốc phát triển đối tác trong việc quản lý, phát triển quan hệ đại lý Tiếp...
 15. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Giao dịch viên Chi nhánh An Giang [17.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: An Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp...
 16. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên quy trình và chế độ kế toán tại Hà Nội [16.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu các yêu cầu của công tác kế toán, các quy định văn bản luật pháp liên quan, tham...
 17. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên ALM tại Hà Nội [16.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia quản lý cơ cấu Tài sản Nợ - Có phù hợp với chiến lược phát triển từng thời...
 18. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bà Rịa - Vũng Tàu [13.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch...
 19. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [11.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chức năng: Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được cấp quản...
 20. T

  SeABank SeABank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương [11.11]

  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao...
Back
Bên trên