phân tích

  1. mtrangg26

    Tìm hiểu

    A/c cho em hỏi ạ (a/c VPBank thì càng tốt ạ) Tại VPBank, quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng như nào ạ
Top