phân chia trách nhiệm

  1. CoCaHaHa

    [Thảo luận] Phân chia trách nhiệm của các bên tham gia vào một khoản vay khi xảy ra rủi ro mất vốn?

    Trước hết, để tránh hiểu lầm về chủ đề topic, thì mình cũng xin khẳng định là đây là [Thảo luận] chứ ko phải [Chia sẻ]. Tức là mình cũng chẳng biết gì hết :D Vấn đề này mình thấy ai cũng đã (từng) thắc mắc, bằng chứng là trong bất cứ buổi họp, đào tạo nào của bên mình cũng đều có câu hỏi này...
Back
Bên trên