nghiệp vụ hay

  1. B

    File Excel hỗ trợ định giá tài sản

    Để hỗ trợ cho việc thẩm định dễ dàng hơn, mình có cái file này chia sẻ với mọi người. Gồm 4 Sheet: Thông tin BĐS mục tiêu, BĐS so sánh, xác định tỷ lệ cồn lại của kết cấu, điều chỉnh...
  2. H

    Cách kiểm tra tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ ???

    Mọi người đã ai từng nhận thế chấp quyền đòi nợ chưa? Nếu rồi, thì cách kiểm tra định kỳ, kiểm tra những nội dung gì của tài sản này nhỉ? Nếu là chuyên viên tín dụng kiểm tra khách hàng thì kiểm tra gì? nếu là Kiểm toán nội bộ kiểm tra Chuyên viên tín dụng thì kiểm tra những nội dung gì? Bà con...
Back
Bên trên