nghề giao dịch viên

  1. emcocghe

    Nghề giao dịch viên: Không phải là đích đến, đó mới chỉ là khởi đầu

    ảnh minh họa Nghề giao dịch viên cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Những cán bộ xuất thân từ vị trí này nếu phụ trách kinh doanh thì các mảng huy động, ngoại hối và dịch vụ khách hàng là những lĩnh vực có thế mạnh. Thời gian qua, vấn đề về tính hấp dẫn của nghề ngân hàng đã thu hút sự quan tâm...
Back
Bên trên