ncb tuyển dụng

 1. T

  NCB NCB Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch và Quản lý Kinh doanh tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch và triển khai phát triển mới Kênh Đối tác và Khách hàng chiến lược để...
 2. T

  NCB NCB Tuyển dụng Trưởng phòng - Phòng ALM tại Hà Nội [31.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ, tham mưu cho Ban Giám đốc Khối Quản trị Tài chính trong các mảng công việc...
 3. T

  NCB NCB Tuyển dụng Trưởng phòng - Phòng Quản lý hiệu suất tại Hà Nội [31.01]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống dữ liệu thông tin quản trị tài chính liên...
 4. T

  NCB NCB Tuyển dụng Chuyên viên - Bộ phận Hậu kiểm tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp Yêu cầu kinh nghiệm: 6 tháng Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện nhận, bàn giao và lưu trữ chứng...
 5. T

  NCB NCB Tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng cao cấp được giao, phát triển mạng lưới phân khúc khách hàng...
 6. T

  NCB NCB Tuyển dụng Giám đốc Truyền thông tại Hà Nội [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức, quản lý và phát triển toàn diện hoạt động truyền thông, marketing sản phẩm và thương hiệu...
 7. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Thúc đẩy bán tại Hà Nội, Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các công cụ hỗ trợ bán hàng như hướng dẫn bán hàng, tư vấn các tình huống xử...
 8. T

  NCB NCB Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Rủi ro Tín dụng tại Hà Nội [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý tuân thủ điều kiện cấp tín dụng của Khách hàng Xây dựng kế hoạch làm việc Lập danh sách...
 9. T

  NCB NCB Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch...
 10. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Cá nhân trên Toàn quốc [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Toàn quốc Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ (Huy động, cho...
 11. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp trên Toàn quốc [30.11]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Toàn quốc Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng doanh nghiệp hiện hữu và phát triển khách hàng mới theo...
 12. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Cá nhân trên Toàn quốc [30.09]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Hưng Yên,Thái Nguyên,Hải Phòng,Bình Dương,Đồng Nai,Long An,An Giang,Kiên Giang,Cần Thơ,Cà Mau,Đà Nẵng,Hậu Giang,Phú Quốc,Thừa Thiên Huế Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn...
 13. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp trên Toàn quốc [30.09]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Quảng Ninh,Đà Nẵng,Cần Thơ,Đồng Nai,Bình Dương,Phú Quốc Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC...
 14. T

  NCB NCB Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế [30.09]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai, thực hiện kế hoạch, quy trình, hướng dẫn đối với các...
 15. T

  NCB NCB Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp [30.09]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách...
 16. T

  NCB NCB Tuyển dụng CV/CVC/Cao cấp Vận hành ứng dụng tại Hà Nội [30.09]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát và đảm bảo chất lượng hoạt động vận hành ứng dụng (Đảm bảo thời gian up time của các ứng...
 17. T

  NCB NCB Thông báo Tuyển dụng Giao dịch viên [31.07]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ...
 18. T

  NCB NCB Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân [31.07]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021 --------------------------------...
 19. T

  NCB NCB Thông báo Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế [31.07]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai, thực hiện kế hoạch, quy trình, hướng dẫn đối với các...
 20. T

  NCB NCB Thông báo Tuyển dụng Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng [31.07]

  Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB thông báo tuyển dụng: Địa điểm làm việc: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021 -------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản...
Back
Bên trên