mb tuyển dụng

 1. T

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Long An [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Long An Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp...
 2. T

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại CN Long Thành - Đồng Nai [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Nai (CN Long Thành) Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách...
 3. T

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại CN Tân Uyên - Bình Dương [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Bình Dương (CN Tân Uyên) Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách...
 4. T

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Bình Dương [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Bình Dương Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh...
 5. T

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Cần Thơ [20.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch...
 6. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Tập sự Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [18.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế...
 7. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân Khu vực Hồ Chí Minh [18.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế...
 8. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự Khu vực Hà Nội [12.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới Tìm...
 9. T

  MB MB Tuyển dụng CV Giám sát rủi ro tín dụng tại Hà Nội [15.01]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2022 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, xử lý dữ liệu thực hiện hoạt động giám sát danh mục cấp...
 10. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - CN Nam Sài Gòn [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh (CN Nam Sài Gòn) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh...
 11. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - CN Bắc Sài Gòn [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh (CN Bắc Sài Gòn) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh...
 12. T

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại Nam Định [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Nam Định Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng Doanh...
 13. T

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại CN Cam Ranh - Khánh Hòa [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Khánh Hòa (Cam Ranh) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách...
 14. T

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Khánh Hòa [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: CN Khánh Hòa Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng Doanh...
 15. T

  MB MB Tuyển dụng Giám đốc PGD Hồng Ngự - Đồng Tháp [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Tháp (PGD Hồng Ngự) Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập và trực tiếp xây dựng, tổ chức thực...
 16. T

  MB MB Tuyển dụng CVCC/CV Quản trị rủi ro gian lận tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính với các công việc...
 17. T

  MB MB Tuyển dụng Giao Dịch Viên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các hoạt động vận hành...
 18. T

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại CN Long Khánh - Đồng Nai [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Nai (CN Long Khánh) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng...
 19. T

  MB MB Tuyển dụng Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương cạnh tranh Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá...
 20. T

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá...
Back
Bên trên