lienvietpostbank tuyển dụng

 1. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thực hiện công...
 2. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo Hiểm tại Vĩnh Long [31.01]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Vĩnh Long (Trụ sở chính CN Vĩnh Long) Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 31/01/2022 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân...
 3. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Bảo hiểm [15.01]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/01/2022 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Chủ động...
 4. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (Oracle DBA) tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 20 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Cài đặt, cấu hình, quản trị, vận hành, tối ưu các hệ thống CSDL sử dụng...
 5. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng ( Lập trình viên Java, .NET) tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 20 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện xây dựng, phát triển sản phẩm trên hệ thống Quản trị doanh nghiệp...
 6. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Lập trình viên iOS (Swift, Objective-C) tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 20 năm Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong ngân...
 7. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Lập trình viên iOS (Swift, Objective-C) tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 20 năm Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong ngân...
 8. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Lập trình viên Android tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 20 năm Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tham gia các dự án lập trình ứng dụng di động trong ngân...
 9. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Lập trình viên Java tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 20 năm Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng Hạn chót nhận hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình các hệ thống phần mềm bằng ngôn ngữ Java Sửa lỗi, duy...
 10. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm tại Kiên Giang, Bạc Liêu [22.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Kiên Giang, Bạc Liêu Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 22/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Chủ động tìm kiếm...
 11. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm tại Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội (Thường Tín) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ giao chỉ tiêu kinh doanh và chủ động lập kế hoạch bán...
 12. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Kiểm ngân tại Long Biên - Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Long Biên - Hà Nội (Làm việc tại Trụ sở chính ) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện...
 13. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Long Biên - Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Long Biên - Hà Nội (Làm việc tại Trụ sở chính & PGD Phúc Đồng) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC...
 14. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tại Long Biên - Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Long Biên - Hà Nội (Làm việc tại Trụ sở chính) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế...
 15. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Long Biên - Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Long Biên - Hà Nội (Làm việc tại Trụ sở chính) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế...
 16. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số tại Bạc Liêu, Kiên Giang, Hồ Chí Minh [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Bạc Liêu, Kiên Giang, Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn giao chỉ tiêu và chủ động...
 17. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Đắk Nông [10.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông (làm việc tại Đăk Song, Đăk R'Lấp) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 10/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và thực hiện kế...
 18. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động tại Đắk Nông [10.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông (phụ trách mảng Giám sát tín dụng) (làm việc tại trụ sở Chi nhánh và Phòng Giao dịch Đăk R’Lấp, Đăk Song, Đăk Mil, Tuy Đức) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 10/12/2021...
 19. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại Đắk Nông [10.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Nông (Trụ sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch Đắk Mil, Đắk Glong, Tuy Đức, Đăk R’Lấp, Krông Nô) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 10/12/2021...
 20. T

  LPBank LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng Số tại Đắk Lắk [10.12]

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk (làm việc tại Buôn Ma Thuột) Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn chót nhận hồ sơ: 10/12/2021 ------------------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư vấn giao chỉ tiêu và...
Back
Bên trên