làm sao có khách hàng vay

  1. K

    HOT Mới ra trường vào làm ngân hàng, thì sao có khách hàng?

    Mới ra trường vào làm ngân hàng, thì sao có khách hàng? “Làm thế nào đạt KPI cho những tháng học việc và thử việc tại ngân hàng?”. Tình hình hiện nay một số ngân hàng áp thẳng cho nhân viên thử việc ở vị trí quan hệ khách hàng (gọi chung là Tín dụng) và giao dịch viên chỉ tiêu không hề nhẹ...
Back
Bên trên