kinh nghiệm thi tuyển

  1. B

    Video Clip Thi nhanh vào BIDV tháng 7/2013 - Vị trí QHKH

    Mời các UBER cùng xem video clip thi nhanh vào BIDV tháng 7/2013, vị trí QHKH nhé. Hình thức thi mới vào BIDV triển khai lần đầu trong đợt thi tập trung đầu tháng 7 năm 2013. Subscribe Youtube của Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực tại Đây
Back
Bên trên