B

badday03

Guest
Mời các UBER cùng xem video clip thi nhanh vào BIDV tháng 7/2013, vị trí QHKH nhé. Hình thức thi mới vào BIDV triển khai lần đầu trong đợt thi tập trung đầu tháng 7 năm 2013.

Subscribe Youtube của Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực tại Đây

 

nguyenduythai143

Verified Banker
Bạn nào có xem giải thích giúp mình câu ở 23'14 với... Kể cả mấy câu chữ chữ đó mình không có một ý niệm gì luôn...

Đề khó wa...
 
Top