kiểm soát giải ngân

  1. T

    Hỏi về việc rà soát hồ sơ đối với đề nghị phát hành L/C

    Chào cả nhà, em đang làm công việc rà soát hồ sơ khách hàng trước khi giải ngân, phát hành bảo lãnh hoặc mở L/C. Hai cái đầu thì em làm cũng nhiều, còn L/C thì chưa làm một món nào cả. Thế nên em muốn hỏi các anh/chị cán bộ ngân hàng đã từng làm công tác kiểm tra hồ sơ phát hành L/C của khách...
Back
Bên trên