khối doanh nghiệp trung ương

  1. cocghe266

    CQNN Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng 30 cán bộ, công chức năm 2014

    Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014 như sau: 1. Số lượng cần tuyển dụng: tổng số 30 người. 2. Các vị trí tuyển dụng gồm: 2.1. Thi tuyển công chức: 25 người (Ban Tuyên giáo: 01 người; Ban Dân vận: 01 người; Ban Tổ chức: 02 người; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra...
Back
Bên trên