hiếu thảo

  1. cocghe266

    [SUY NGẪM] - Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?!!

    Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu...
Back
Bên trên