cơ quan nhà nước tuyển dụng 2014

 1. cocghe266

  CQNN Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng 30 cán bộ, công chức năm 2014

  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014 như sau: 1. Số lượng cần tuyển dụng: tổng số 30 người. 2. Các vị trí tuyển dụng gồm: 2.1. Thi tuyển công chức: 25 người (Ban Tuyên giáo: 01 người; Ban Dân vận: 01 người; Ban Tổ chức: 02 người; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra...
 2. cocghe266

  CQNN Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2014 [25.06-25.07.2014]

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức một số vị trí công việc. Tuyển dụng 01 cán bộ thư viện, 01 cán bộ Công nghệ thông tin, 01 Giám đốc TT CN Thông tin và Thư viện, 02 giảng viên Trung tâm bồi dưỡng cán bộ, 02 giảng viên Tiếng...
 3. cocghe266

  CQNN Học viện Ngân hàng tuyển dụng viên chức năm 2014 [20.06-17.07.2014]

  Học viện Ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng viên chức, Hợp đồng lao động dưới hình thức thi tuyển và xét tuyển vào tháng 7/2014 theo các vị trí với các yêu cầu như sau: 1. Tiêu chuẩn chung về chuyên môn đối với thi tuyển: Ứng viên đăng ký dự tuyển giảng viên giảng dạy chuyên ngành phải có bằng...
 4. cocghe266

  CQNN Bộ Giao thông Vận tải tuyển dụng 56 công chức năm 2014 [07.07-11.07.2014]

  Bộ GTVT vừa có Thông báo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, năm 2014, Bộ có chỉ tiêu tuyển dụng 56 người, gồm 54 công chức ngạch chuyên viên và 02 công chức ngạch cán sự vào các Vụ, Văn phòng và một số Cục...
Back
Bên trên