chứng từ

  1. emcocghe

    Review Những chú ý đặc biệt quan trọng về ngày tháng trong chứng từ

    1. Sự diễn đạt khác nhau về ngày tháng của chứng từ Liệu NH có bắt lỗi “Ngày phát hành chứng từ bảo hiểm sau ngày giao hàng” khi: Vận đơn đường biển (bill of lading) ghi ngày giao hàng là ngày 02/01/2012 và chứng từ bảo hiểm lại ghi ngày phát hành là ngày 01/02/2012 (trên chứng từ bảo hiểm...
Back
Bên trên