chứng chỉ hôn nhân

  1. emcocghe

    Đề xuất có chứng chỉ 'tiền hôn nhân' mới được đăng ký kết hôn

    Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân, đề nghị bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân vào điều kiện đăng ký kết hôn trong luật Hôn nhân gia đình. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân, nêu đề xuất tại hội nghị Nêu ý kiến tại hội thảo phòng, chống xâm...
Back
Bên trên