cẩm nang thi ngân hàng

  1. hungviet

    Cẩm nang thi tuyển vào Ngân hàng

    Tài liệu này được tái bản dựa trên tài liệu thảo luận buổi đào tạo thành viên đầu tiên của UB Team Leader dành cho cộng đồng Kinh tế Việt Nam. Tài liệu là những kiến thức cơ bản, hướng dẫn việc ôn thi vào Ngân hàng. Download file đính kèm để xem chi tiết :) Password giải nén: ub.com.vn
Back
Bên trên