bidv

 1. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị khối CNTT & NHS

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại các đơn vị Khối CNTT&NHS như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 77 nhân sự tại 23 vị trí, cụ thể: Mã vị trí Tên vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển dụng I Ban Công nghệ 8 CN01...
 2. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Phó Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Quỹ đầu tư chuyên biệt Khách hàng cao cấp [31.12]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Khách hàng bán lẻ như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 01 nhân sự vị trí, cụ thể: STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nguồn tuyển dụng 1 Phó Trưởng phòng Phát triển sản phẩm...
 3. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Khách hàng [31.12]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023 như sau: 1. Số lượng, vị trí, nguồn tuyển dụng: Nguồn Tuyển dụng: Nội bộ và Ngoài hệ thống 2. Mô tả nhiệm vụ chính và điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng: chi tiết tại phụ lục kèm theo...
 4. Tin Zuẩn Không?

  BIDV đang tiên phong xây dựng hệ sinh thái Xanh như thế nào?

  Chương trình hành động thực hiện ESG, BIDV định hướng tiên phong phát triển đa dạng sản phẩm và danh mục khách hàng, dự án tài chính xanh, tài chính bền vững cho cả hai cấu phần tài sản nợ - tài sản có, phù hợp với các chuẩn mực, nguyên tắc, thông lệ quốc tế tốt nhất. Việt Nam kiên định mục tiêu...
 5. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên giao dịch ngoại tệ phát sinh [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023 như sau: 1. Số lượng, vị trí, nguồn tuyển dụng: STT Đơn vị SL tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Nguồn tuyển dụng Lương vị trí 1 Ban KDV&TT 02 Chuyên viên giao dịch ngoại tệ phái sinh Nội bộ và...
 6. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên quản lý tài sản [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023 như sau: 1. Số lượng, vị trí, nguồn tuyển dụng: STT Đơn vị SL tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Nguồn tuyển dụng Lương vị trí 1 Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp 02 Chuyên viên quản lý tài sản...
 7. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý khách hàng [30.11]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2023 như sau: 1. Số lượng, vị trí, nguồn tuyển dụng: STT Đơn vị SL tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Nguồn tuyển dụng Lương vị trí 1 Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp 01 Trưởng phòng Quản lý khách...
 8. vieclammoi

  BIDV BIDV Tuyển dụng Chuyên viên cấp cao phát triển tổ chức cấp 1 [12.11]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Ban Tổ chức nhân sự năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 02 Chuyên viên cấp cao phát triển tổ chức cấp 1 2. Mô tả công việc và điều kiện tiêu chuẩn: Xem tại file đính kèm bên dưới 3. Hồ sơ...
 9. vieclammoi

  BIDV BIDV Tuyển dụng Chuyên viên quản lý trải nghiệm khách hàng [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Ban Khách hàng bán lẻ năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 01 Chuyên viên Quản lý trải nghiệm khách hàng (làm việc tại Trụ sở chính BIDV). 2. Điều kiện chung Là công dân Việt Nam, thường trú...
 10. vieclammoi

  BIDV BIDV Tuyển dụng Chuyên viên hành chính làm việc tại Viện Đào tạo & Nghiên cứu [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 01 Chuyên viên Hành chính - quản trị, làm việc tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (Hà Nội). 2. Nhiệm vụ chính: Đầu mối xây...
 11. vieclammoi

  BIDV BIDV Tuyển dụng Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Đào tạo & Nghiên cứu [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 03 Nghiên cứu viên, làm việc tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (Hà Nội). 2. Điều kiện chung: Là công dân Việt Nam, thường trú...
 12. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên quản lý khách hàng trực tiếp Ban nguồn vốn ủy thác nước ngoài [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ban Nguồn vốn ủy thác nước ngoài Chuyên viên Quản lý khách hàng trực tiếp 01 Trụ sở...
 13. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên quản lý phục vụ các nguồn vốn ủy thác nước ngoài [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ban Nguồn vốn ủy thác nước ngoài Chuyên viên Quản lý phục vụ các nguồn vốn ủy thác...
 14. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên Quản lý địa bàn [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ban Nguồn vốn ủy thác quốc tế Chuyên viên Quản lý địa bàn 01 Trụ sở chính BIDV 2...
 15. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ chứng khoán tại Ban ĐCTC [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ban Định chế tài chính Chuyên viên Dịch vụ chứng khoán 01 Trụ sở chính BIDV 2...
 16. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng định chế tài chính [28.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ban Định chế tài chính Chuyên viên Quan hệ khách hàng định chế tài chính 04 Trụ sở...
 17. vieclammoi

  BIDV BIDV tuyển dụng tập trung Đợt 2/2023 [15.10]

  Ngân hàng BIDV chính thức thông báo tuyển dụng đợt II/2023 với 97 chỉ tiêu trên toàn quốc 1. Ngân hàng BIDV tuyển dụng chỉ tiêu đợt II/2023 Ngân hàng BIDV chính thức thông báo tuyển dụng đợt II/2023 với 97 chỉ tiêu trên toàn quốc...
 18. vieclammoi

  BIDV BIDV Bình Tân tuyển dụng Phó Giám đốc Phòng giao dịch phụ trách kinh doanh [20.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý cấp Phòng tại Chi nhánh Bình Tân năm 2023 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng và số lượng: Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc BIDV Chi nhánh Bình Tân Phó giám đốc Phòng Giao dịch phụ...
 19. vieclammoi

  BIDV BIDV chi nhánh Bình Tân tuyển dụng Phó trưởng phòng KHCN phụ trách kinh doanh [20.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý cấp Phòng tại Chi nhánh Bình Tân năm 2023 như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng Đơn vị Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc BIDV Chi nhánh Bình Tân Phó trưởng phòng KHCN phụ trách kinh...
 20. vieclammoi

  BIDV BIDV Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh [15.10]

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại các Ban/Trung tâm/đơn vị Trụ sở chính như sau : 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: STT Đơn vị Số lượng tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Hình thức thực hiện tuyển dụng Nguồn tuyển dụng...
Back
Bên trên