bidv phỏng vấn 2022

  1. emcocghe

    Tìm hiểu hình thức phỏng vấn thuyết trình tại một số Chi nhánh BIDV 2022

    Ngoài hình thức Phỏng vấn truyền thống theo quy định, BIDV còn có một hình thức khác đó là phỏng vấn thuyết trình dành cho các thí sinh tham gia ứng tuyển, áp dụng tại một số Chi nhánh. BIDV được đánh giá là ngân hàng có cách thức tổ chức Phỏng vấn khá đặc thù so với các Ngân hàng Thương mại cổ...
Back
Bên trên