bí kíp đỗ vietcombank

  1. emcocghe

    HOT Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank - Sáng Phỏng vấn, chiều có thông báo ĐỖ

    Căn cứ lịch sử tuyển dụng và quy trình thi tuyển của Vietcombank, thông thường, sau 7-10 ngày sau khi vòng Phỏng vấn diễn ra, các bạn Ứng viên sẽ được nhận thông báo Kết quả từ Chi nhánh. Tuy nhiên cũng sẽ tuỳ quyết định nhanh/chậm, có các bạn Xuất sắc sẽ được thông báo luôn trong ngày Kết quả...
Back
Bên trên