agribank

 1. Anth

  Agribank [03/09] Agribank Chi Nhánh Nam Đà Nẵng chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Số lượng cần tuyển: 10 người Mã vị trí 01 - Tín dụng: 04 (Môn thi: Tín dụng) Mã vị trí 02 - Dịch vụ marketing: 05 (Môn thi: Dịch vụ marketing) Mã vị trí 03 - Quản lý...
 2. Anth

  Agribank Agribank Chi Nhánh Đông Quảng Ninh chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 06 CHỈ TIÊU - Hội sở Đông Quảng Ninh: + Kế toán: 2 + Tín dụng: 1 + Thanh toán quốc tế: 1 - Chi nhánh huyện Hải Hà: + Kế toán: 1 - Chi nhánh...
 3. Anth

  Agribank Agribank Chi Nhánh Kon Tum chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Kon Tum thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng, gồm: - 05 ứng viên chuyên ngành Tín dụng - 04 ứng viên chuyên ngành Kế toán, Thanh toán quốc tế, Dịch vụ và Marketing II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối...
 4. Anth

  Agribank Agribank Chi Nhánh Vĩnh Phúc II chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Tín dụng (Ưu tiên ứng viên Nam): 02 - Môn thi Tín dụng Ngân hàng Kế toán: 01 - Môn thi Kế toán Ngân hàng Thanh toán quốc tế: 01 - Môn thi Thanh...
 5. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng 6 lao động làm việc tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc gồm các vị trí sau: Tín dụng (mã số 01); Kế toán (mã số 02). I - Điều kiện, tiêu chuẩn...
 6. Anth

  Agribank Agribank Bắc Đăk Lăk Nam Định tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: - Số lượng tuyển dụng: 02 người. - Vị trí tuyển dụng: Tín dụng, Kế toán (Dịch vụ). 2. Về trình độ đào tạo được xét tuyển: Ứng viên...
 7. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Phú Quốc tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Phú Quốc thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 05 chỉ tiêu. Trong đó: - Tín dụng/Kế hoạch/Dịch vụ/Kế toán: 04 - Lái xe: 01 I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN: 1...
 8. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Đông Long An tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Đông Long An thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 12 lao động. Trong đó: 1. Tín dụng: 04 lao động. 2. Kế toán: 06 lao động. 3. Pháp chế: 01 lao động. 4. Công nghệ thông tin: 01 lao động. II...
 9. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Cần Thơ thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Số lượng cần tuyển: 04. Trong đó: Tín dụng, Kế toán (04) - Nơi làm việc Quận Bình Thủy, Thốt Nốt. I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN: - Đối với vị trí chuyên môn...
 10. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Trà Vinh chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 5 người 2. Vị trí: Tín dụng, Kế toán, Pháp chế, Lái xe 3. Điều kiện dự tuyển: 3.1. Đối với chuyên môn nghiệp vụ: - Tốt nghiệp Đại học chính...
 11. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 lao động 2. Vị trí tuyển dụng: - 01 vị trí dịch vụ và marketing làm việc tại Hội sở Agribank CN tỉnh...
 12. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Ninh Thuận tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Ninh Thuận thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 04 chỉ tiêu (03 Tín dụng, 01 Kế toán) Địa bản phân công công tác tại các Chi nhánh, PGD Agribank trên địa bàn tỉnh, cụ...
 13. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 07 nhân sự 2. Vị trí tuyển dụng: Tín dụng (03); Kế toán (02); Pháp chế (02). 3. Thời gian xét tuyển và thi tuyển: Ngày 15/9/2020. 4. Hình...
 14. Anth

  Agribank Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng Đợt I năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 10 chỉ tiêu Tín dụng: 04 - Môn thi Nghiệp vụ Tín dụng Kế toán: 03 - Môn thi Nghiệip vụ Kế toán Công nghệ thông tin: 01 - Môn thi Ứng...
 15. Anth

  Agribank Agribank Chi Nhánh Hà Nam chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Hà Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 10 chỉ tiêu (04 Tín dụng; 04 Kế toán, Dịch vụ marketing; 02 Pháp chế ). II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN 1. Điều...
 16. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Bắc Nam Định thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 04 chỉ tiêu (01 Tín dụng, 03 Kế toán). Tín dụng CN Nam Ý Yên: 01 Kế toán: CN Nam Ý Yên: 01 CN Vụ Bản: 01 Hội Sở...
 17. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Nam Định tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Nam Định thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 12 chỉ tiêu Trong đó: - Tín dụng Huyện Nam Trực: 01 Huyện Trực Ninh: 01 Huyện Xuân Trường: 02 Agribank Đông Bình: 01...
 18. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng Đợt 1 năm2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Quảng Ngãi là: 06 chỉ tiêu. Trong đó: Vị trí Tín dụng tuyển: 03 (Tư Nghĩa: 02, Sa Huỳnh: 01) Dịch vụ...
 19. Anth

  Agribank Chi nhánh Đắk Nông chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Đắk Nông thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Đắk Nông là: 06 chỉ tiêu. Trong đó: - (Mã số 01) Tín dụng: 02 - (Mã số 02 ) Kế toán: 01 - (Mã số 03 ) Pháp chế...
 20. Anth

  Agribank Agribank Chi nhánh Khánh Hòa chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Khánh Hòa thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Khánh Hòa là: 07 chỉ tiêu. Trong đó: - Chi nhánh Cam Lâm: 02 người (kế toán: 01 người, tín dụng: 01 người). -...
Back
Bên trên