abbank tuyển thực tập sinh

  1. hungviet

    ABBank ABBank tuyển dụng chuyên viên kiểm soát tín dụng, trung tâm hỗ trợ Tín dụng [31/03/2014]

    Chức danh: Chuyên viên Kiểm soát tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Các nhiệm vụ chính: Quản lý, theo dõi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hạn mức tín dụng (khai báo/ sửa đổi/ đóng hạn mức) của khách hàng trên hệ thống; Soạn thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố thế chấp và các...
Back
Bên trên