abbank tuyển dụng

 1. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên tại Tiền Giang [06.01]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 02 Nơi làm việc: Tiền Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh...
 2. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân/Doanh nghiệp tại Tiền Giang [06.01]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 03 Nơi làm việc: Tiền Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin...
 3. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu [06.01]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 03 Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc...
 4. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tại Đức Hòa - Long An [06.01]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 02 Nơi làm việc: Long An (Đức Hòa) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện cung cấp dịch vụ tại quầy giao dịch...
 5. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao Dịch Viên tại Đồng Nai [06.01]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 03 Nơi làm việc: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2022 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền...
 6. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 05 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục KHUT được giao...
 7. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giám Đốc Lưu Động tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 02 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ công việc của Giám đốc lưu động tại VP TGĐ (trong thời gian...
 8. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Tư Vấn tại Bến Cát - Bình Dương [30.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 02 Nơi làm việc: Bình Dương (Bến Cát) Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp trở lên Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện cung cấp dịch vụ tại quầy...
 9. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Kiểm Toán Viên tại Hồ Chí Minh [30.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 01 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 03 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản...
 10. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 03 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin...
 11. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 03 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền...
 12. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bình Dương [25.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 01 Nơi làm việc: Bình Dương (Tân Uyên) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi...
 13. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Đồng Nai [09.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 01 Nơi làm việc: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục...
 14. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Kiểm Soát Viên tại Tây Ninh [09.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 01 Nơi làm việc: Tây Ninh (Tân Châu) Yêu cầu kinh nghiệm: 02 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát chứng từ kế toán và phê duyệt theo phân cấp công việc...
 15. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Quảng Ninh [04.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 01 Nơi làm việc: Quảng Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin...
 16. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Thực tập sinh Khu vực Hồ Chí Minh [08.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị hoặc phòng ban...
 17. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Thực tập sinh Khu vực Hà Nội [08.12]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị hoặc phòng ban (Xử...
 18. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Bảo Lãnh tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 01 Địa điểm: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có trên kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận nhu cầu phát hành, tu chỉnh, chấm dứt bảo...
 19. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Giải Ngân tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 02 Địa điểm: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận nhu cầu giải ngân từ ĐVKD; Kiểm tra tình hình thực hiện...
 20. T

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng tại Hồ Chí Minh [30.11]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 02 Địa điểm: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có trên kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 30/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Địa điểm làm việc: Hội sở HCM – 2 – 2A Phan Đình Giót...
Back
Bên trên