abb

 1. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng NV/CV Hỗ trợ giải ngân tại Hà Nội [30.11.2014]

  Mô tả công việc: Thực hiện nghiệp vụ: giải ngân (bao gồm cả chiết khấu), kiểm tra điều kiện phát hành L/C và quản lý khoản tín dụng sau giải ngân/phát hành bảo lãnh/L/C theo phê duyệt, bao gồm các chức năng: * Kiểm tra điều kiện phát hành L/C: * Giải ngân Quản lý khoản cấp tín dụng sau...
 2. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH tại Hưng Yên [05.12.2014]

  Mô tả công việc: Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng Tìm hiểu, thu thập thông tin tổng quát của khách hàng tiềm năng Lập kế hoạch tiếp thị, trực tiếp tiếp xúc khách hàng để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp. Hướng dẫn khách...
 3. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH tại Thái Nguyên [15.12.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 4. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng NV/CV QHKH DN/Cá nhân tại TPHCM [15.12.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải...
 5. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Doanh nghiệp tại Đông Anh (Hà Nội) [22.11.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 6. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng GDV/Kiểm ngân tại Huế [15.11.2014]

  Mô tả công việc: Cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn khách hàng các sản phẩm của ngân hàng. Lập phiếu thu, phiếu chi khi khách hàng giao dịch. Thu chi trực tiếp với khách hàng trong phạm vi hạn mức của mình. Lập & thực hiện các thủ tục mở/đóng tài khỏan cho khách hàng. Lập các thủ tục gửi...
 7. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp tại Hà Nội [15.11.2014

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 8. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp tại TPHCM [15.11.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải...
 9. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH DN/Cá nhân tại Hà Nội & Hưng Yên [05.11.2014]

  Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của...
 10. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV QHKH tại Sóc Trăng [31.10.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải...
 11. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng NV/CV QHKH tại Vĩnh Long [30.10.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK. Thiết lập các kế hoạch khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải...
 12. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp tại Hà Nội [25.10.2014]

  Địa điểm: Khu vực nội thành Hà Nội/ Đông Anh/ Ngô Gia Tự - Long Biên Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra...
 13. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKH tại Hải Phòng [20.10.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 14. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng CV/NV QHKHDN tại PGD Ngô Gia Tự (Hà Nội) [26.09.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 15. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng nhiều vị trí tại nhiều tỉnh thành trong tháng 9/2014

  STT Vị trí tuyển (click vào tên vị trí để xem chi tiết) Địa điểm 1 Chuyên viên sản phẩm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Khối Khách hàng doanh nghiệp - HO TP.Hồ Chí Minh 2 Nhân viên/ Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp/ Cá nhân Khu vực TP.Hồ Chí Minh 3 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng...
 16. cocghe266

  ABBank ABBAnk tuyển dụng CV/NV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp tại Hà Nội [15.08.2014]

  Mô tả công việc: Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp...
 17. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng GDV tại Kiên Giang [31.07.2014]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán.. Thu chi tiền mặt và ngọai tệ trong hạn mức qui định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao Yêu cầu công việc...
 18. Lunited

  ABBank ABB tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc [30.07.2014 - 15.08.2014]

  Click vào từng vị trí để biết chi tiết: STT Vị trí tuyển Địa điểm 1 CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh nghiệp Hà Nội 2 Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu và phát hành Hà Nội (Hội Sở) 3 Trưởng Phòng Giao Dịch PGD Đội Cấn - CN Hà Nội 4 Nhân viên/Chuyên viên Quan...
 19. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng GDV tại Hà Nội [15.07.2014]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển khoản, thanh toán… Thu chi tiền mặt và ngoại tệ trong hạn mức quy định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao. Yêu cầu công việc...
 20. cocghe266

  ABBank ABBank tuyển dụng GDV tại TPHCM [30.06.2014]

  Mô tả công việc: Trực tiếp giới thiệu những sản phẩm của ABBANK tới khách hàng. Thực hiện các nghiệp vụ tại quầy giao dịch: gửi tiền, tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán.. Thu chi tiền mặt và ngọai tệ trong hạn mức qui định Thực hiện các công việc khác do cán bộ quản lý giao Yêu cầu công việc...
Back
Bên trên