5c

  1. A

    Bài giảng Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp ACB - Phân tích chi tiết các yếu tố 5C

    Tiếp theo Bài giảng Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp của Ngân hàng Á Châu - ACB mình chia sẻ tiếp cùng các bạn Bài giảng nội bộ về phân tích chi tiết công thức 5C. Có rất nhiều khía cạnh khách với sách vở, rất thực tế và mang đậm chất ACB - Một trong những Ngân hàng có chế độ đào tạo tốt nhất...
  2. luanfv

    Nguyên tắc 5C trong tín dụng - Mình nghĩ có bạn cần nên cứ up lên nhé. hi

    :):P NGUYÊN TẮC 5C ĐỂ VAY TÍN DỤNG Giới tài chính thường sử dụng nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C) - cho phép phân tích khá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - để đi đến quyết định cho doanh nghiệp vay vốn. f' Q* ~5 Q H- Q3 i...
Back
Bên trên