tuyendungvdsc
Featured content
0
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt tuyển MÔI GIỚI TẬP SỰ ------------------------------------------------------- Chi tiết xem tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt THỜI GIAN: 31/01/2018 YÊU CẦU: Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế: Kinh tế, Ngân hàng, RMIT, Hoa Sen, Tài chính – marketing, Mở TP. HCM… Yêu thích, mong muốn làm công việc Môi giới chứng khoán. THÔNG TIN LIÊN HỆ: Điện thoại: (028) 6299 2006 – ext:1441 (Ms.Thi) Email: tuyendung@vdsc.com.vn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top