Thuphuongn1
Featured content
0
Reaction score
11

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • bạn ơi! cho mình hỏi sacombank đã gọi bạn vào làm chưa? từ lúc bạn bổ sung hồ sơ cho hội sở thì bao lâu mới có lịch đi học việc hay đi làm vậy bạn? Mình cũng giống bạn, hội sở gọi bổ sung hồ sơ mới ngày hôm qua 22/10 mà giờ hoang mang quá! Mong bạn trả lời cho mình! Thanks bạn nha!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top