T
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cho em hỏi là có ai có kinh nghiệm nộp hồ sơ VTB trực tuyến qua website chưa ạ, hôm qua em đã làm xong hết các bước và gửi, nhưng hôm nay vào xem lại thì ở mục Trang công việc của tôi thì có hiện ra nút Hoàn thành hồ sơ ứng tuyển dự thảo. Em đã vào lại mục Hồ sơ nằm ở chỗ Tên tài khoản kiểm tra lại và gửi, hệ thống báo đã gửi, rồi em lại kiểm tra Trang công việc của tôi thì vẫn vậy. Như thế thì hồ sơ của em đã được gửi đi chưa ạ, em hoang mang quá!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top