Thành viên tâm huyết, Nam, 23, from Tp Hồ Chí Minh