smhoa
Featured content
0
Reaction score
8

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Mình đang tính ứng tuyển vào CV KHDN tại Techcombank, cho mình hỏi lương có bạn nào đang làm CV KHDN tại Techcombank là tầm khoảng bao nhiêu?? Nếu ngại thì có thể inbox riêng cho mình, cám ơn các bạn nhiều
    Mình đang tính ứng tuyển vào CV KHDN tại Techcombank, cho mình hỏi lương có bạn nào đang làm CV KHDN tại Techcombank là tầm khoảng bao nhiêu?? Cũng chưa biết mặt bằng lương CV KHDN của Tech là bao nhiêu. Nếu ngại thì có thể inbox riêng cho mình, cám ơn các bạn nhiều. Mình hỏi thật sự nên mong bạn nào biết được thì inbox hoặc comment nhe
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top