Niken Ly
Reaction score
5

Profile posts Latest activity Postings About

  • Ai giúp em các thông số ngành sx đường để đánh giá hiệu quả dự án sx đường mới, dựa trên đất đai, đồn điền có sẵn, mua sắm máy móc hỗ trợ thu hoạch thôi
    chứng khoán ảo trên vietstockgame ? hoang mang không hỏi được aiiiiiiiiii
    tìm lối thoát cho vô vàn bài tập lớn và deadline..... khi bế tắc về con số...và thay đổi
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top