Ngo_ngot
Điểm tương tác
7

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • Riêng vị trí CBQL, chuyên viên có kinh nghiệm tương đương ≥ 12 tháng (chính thức), Ngân hàng Quân Đội sẽ liên hệ qua điện thoại đối với những ứng viên phù hợp.
    Máy tớ hết tiền, Hình như mấy vị trí đấy là như thế này này
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Bên trên