L
Featured content
0
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Hi ban Iskhanh2007. Hiện mình cũng đang đau đầu về cái vụ Ủy ban Nhân sự tại của công ty mình (Công ty mình là
    công ty Tài chính). Nếu được bạn hướng dẫn dùm mình về cách thành lập Ủy ban này, gồm có bao nhiêu thành viên, đối tượng là những ai? trách nhiệm và quyền hạn thế nào?
    Cám ơn bạn nhiều nhe.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top