Lovelyixing
Featured content
0
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

 • Bạn làm hồ sơ TTS ở VPB chưa? nó k ghi vị trí ứng tuyển thì điền thông tin ứng tuyển và vị trí ntn dk nhỉ? Hay bỏ trống vậy hic
  Lovelyixing
  Lovelyixing
  mình làm rồi, mình bỏ trống, nhưng VPBank gọi đi PV hôm mình bận việc nên k đi dc, nên mất cơ hội rồi :(
  Nguyệt Thu Yun
  Nguyệt Thu Yun
  mình đậu r :(, nhưng k muốn đi :(.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…

Top