letrieuson
Điểm tương tác
98

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

 • Vòng quay VLĐ năm 2008 = DTT/TSLĐ bq = 150/5 = 3
  Nhu cầu VLĐ = (Tổng DTT - Khấu hao- LN trc thuế - VAT phải nộp)/vòng quay VLĐ
  = (160 - 5%*160 - 2%*160 - 3%*160)/3=48 tỷ
  HMTD = Nhu cầu VLĐ - vốn tự có - vốn chiếm dụng từ các đối tác (ác khoản phải trả và ứng trc của ng mua)
  = 48 - 5%*160 -(6+10) = 24 tỷ
  DN đâng đc cấp hạn mức 10 tỷ tại vietin nên HMTD có thể cấp cho DN là 24-10 = 14 tỷ

  đáp án ở giangblog đó bạn
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Back
Bên trên