K

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

 • Bài giải cho bạn đây.
  1.Nợ TK Tiền mặt tại quỹ 80
  Có TK Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 50
  Có TK Tiền gửi của khách hàng 30
  trankt
  trankt
  5.Nợ TK Chi phí cho nhân viên_lương và phụ cấp lương(8511): 60tr
  Có TK TM tại quỹ: 30tr
  Có TK phải trả cán bộ, nv TCTD(462) : 30tr
  6.Nợ TK Chi phí chờ phân bổ: 1,25tr
  Nợ TK TM tại quỹ: 48,75tr
  Có TK Mệnh giá GTCG bằng đồng VN(431): 50tr
  trankt
  trankt
  7.Nợ TK Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng VN(3941): 25tr
  Có TK thu lãi cho vay(702) : 25tr
  Nợ 801_Chi phí lãi vay: 15tr
  Có 4913_Lãi phải trả cho TG bằng đồng VN: 15tr
  trankt
  trankt
  đây là những định khoản rất căn bản.bạn nên tự làm trước rồi hãy hỏi nhé.như thế mới biết mình sai chỗ nào.
  còn bài 2 mình k giải nên k có đáp án.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Back
Bên trên