Đừng chỉ nhìn mà hãy cảm nhận !, Nam, from Hà Nội Phố