H
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào tất cả mọi người Mình mới được NH Sacombank gửi thư mời thi tuyển vào CV KH Doang Nghiệp. Mình lại chưa có kinh nghiệm gi hết trong việc thi tuyển vào ngân hàng mọi người cho mình xin kinh nghiệm thi hay tài liệu thi vào vị trí đó. Cuối tuần này mình thi rồi. Mình cảm ơn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top