Recent content by Hoa Giap

  1. Hoa Giap

    PV vị trí CVQHKH Cá nhân Viet Á tại Quảng Ninh

    Có anh chị nào phỏng vấn vị trí CVQHKH Cá nhân Viet Á tại Quảng Ninh chưa ạ. Không biết vị trí này phỏng vấn hỏi nhiều về nghiệp vụ không ạ. Em cảm ơn ạ!
Top