PV vị trí CVQHKH Cá nhân Viet Á tại Quảng Ninh

Hoa Giap

Thành viên mới
16/6/20
1
0
1
Có anh chị nào phỏng vấn vị trí CVQHKH Cá nhân Viet Á tại Quảng Ninh chưa ạ.
Không biết vị trí này phỏng vấn hỏi nhiều về nghiệp vụ không ạ.
Em cảm ơn ạ!