B
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings About

  • Dạo này ít khách quá, đang rầu, bạn nào ở khu vực Cai Lậy, kết bạn trao đổi nha, có gì mình giao lưu cùng phát triển nhé :)
    Có bạn nào đang thử việc nhân viên tín dụng không? lên chia sẻ xem có cùng cảnh ngộ không(mình làm ở Kiên Long nha)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top