B
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Các bác chia sẻ cho em biết kinh nghiệm phỏng vấn tại woori bank được không ạ? Bên woori sẽ phỏng vấn tiếng anh hay tiếng hàn vậy ạ? Thanks all a lot :))
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top