Bach Tien
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • mọi người cho mình hỏi là mình định thi ngân hàng thì có cần chứng chỉ tin học văn phòng không? và nếu cần thì mình nên học chứng chỉ IC3 hay MOS? mình xin cảm ơn?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top