Thành viên mới, Nữ, 30, from 115 Nguyen Hue, Dist.1